Share Tool Check Live Ssh - Check Blacklist - Check Trùng Ssh

Share Tool Check Live Ssh - Check Blacklist - Check Trùng Ssh

Tiếp tục một tool check ssh đa tính năng của coder ThachSanh8 Yêu cầu: - Net 4.0 Tính năng: v1.22 - Check Blacklist:D - Check Blac...
Comment 7:24:00 AM
Tiếp tục một tool check ssh đa tính năng của coder ThachSanh8

Yêu cầu:
- Net 4.0
Tính năng: v1.22
- Check Blacklist:D
- Check Blacklist:DMax 20 thread: chạy tẹt bô nhé... định không giới hạn nhưng sợ các bác check dữ quá nó fix là đói.
- Check FRESH SSH (với check FRESH cho phép thread tối đa 500)
- Check Speed
- Lọc country
- kéo thả file text vào nút load (nhìu lần sẽ cộng dồn)
- Remove duplicate
- Random list
- Thu giao diện nhỏ lại
- export theo các hàng đã chọn
- Lv1 - Lv3 : cấp độ check (Lv3 check ngang whoer)
Lv1 www.spamcop.net
Lv2 www.ipvoid.com
Lv3 bad.psky.me
- Server check tổng hợp nguồn abc nhìu nơi, không check trên whoer (mình méo phải fan whoer)
- hổ trợ copy cut del các ssh trên list thu được
- hổ trợ chạy multi tool
- không up lên sever không sợ lộ hàng nhé.
- v1.22 bổ sung check ra IP thực của SSH (lưu ý muốn check ra IP thực thì các bác phải chọn các trang check fresh có trả về ip như: icanhazip.com hay checkip.dyndns.org). và khi chọn real IP tương ứng check blacklist cũng trên ip thực này

Link Tải : Tool Check Live Ssh

Share Tool Check Live Ssh - Check Blacklist - Check Trùng Ssh Share Tool Check Live Ssh - Check Blacklist - Check Trùng SshUnknown8.8stars based on9reviewsTiếp tục một tool check ssh đa tính năng của coder ThachSanh8 Yêu cầu: - Net 4.0 Tính năng: v1.22 - Check Blacklist:D - Check Blac...

Nhận Xét

No comments:

Post a Comment