Share Tool Fake IP SSH CHANGER FREE

Share Tool Fake IP SSH CHANGER FREE

Ai làm MMO chắc nhìn qua cũng hiểu tool nay là gi, mình ko cần giới thiệu nữa nhé Click chuột trái => CHange Click chuột phải => di...
Comment 7:06:00 AM
Ai làm MMO chắc nhìn qua cũng hiểu tool nay là gi, mình ko cần giới thiệu nữa nhé

Click chuột trái => CHange
Click chuột phải => disconnect

Lưu ý lần đầu chạy nó sẽ tải file database từ maxmind về, file 35mb nên các bạn vui lòng chờ tí nhé, hoặc vào đây tải http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLite2-City.mmdb.gz
rồi giải nén file vào thư mục tool nhé.

Update V1.1: Thêm tùy chọn ẩn hiện Bitvise, tùy chọn get Location hay không, Tự động lưu cài đặt.

Chức năng như ảnh, và video, mọi người cứ cho ý kiến ^^

Video hướng dẫn
Link Download V1.1 : SSH Changer

Source C# cho các bạn nghiên cứu (mình mới học c# nên code hơi bung lụa) :
https://drive.google.com/open?id=0B4kWhL0VlDSwdHlUUFVrZExVV3c
Share Tool Fake IP SSH CHANGER FREE Share Tool Fake IP SSH CHANGER FREEUnknown8.8stars based on9reviewsAi làm MMO chắc nhìn qua cũng hiểu tool nay là gi, mình ko cần giới thiệu nữa nhé Click chuột trái => CHange Click chuột phải => di...

Nhận Xét

No comments:

Post a Comment