Share Backlink Beast Quái thú xây dựng liên kết từ web 2.0

Share Backlink Beast Quái thú xây dựng liên kết từ web 2.0

Thuật toán Panda và Penguin của Google luôn nhăm nhe tiêu diệt các website xây dựng liên kết kém chất lượng và rời rạc. Điều đó thúc đẩy c...
Comment 11:17:00 AM
Thuật toán Panda và Penguin của Google luôn nhăm nhe tiêu diệt các website xây dựng liên kết kém chất lượng và rời rạc. Điều đó thúc đẩy các SEOer phải xây dựng các vệ tinh đa tầng cũng như những tương tác mạnh từ mạng xã hội để bảo vệ Money Site.

Backlink Beast tự động hóa đa dạng liên kết của bạn bằng cách xây dựng bạn hàng ngàn các liên kết từ :

Social Network Site Submissions
Web 2.0 Article Sites
Social Bookmarking Submissions
PDF and Document Sharing Sites
Web 2.0 Profile Links
Press Release Submissions
RSS Link Promotion
1000’s of Custom Sites built on platforms such as BuddyPress, Drupal, WordPress, Oxwall, Social Engine, and more!


Tự động xây dựng các vệ tinh quanh Money Site. Xây dựng liên kết đa tầng theo mô hình Pyramid.


Mô hình (n) – B – Money Site


Tính năng của Backlink Beast :

Automatic account creation. Almost instantly create 1000’s of accounts on the fly
Automatic submission of your content!
Automatic anchor text diversity.
Automatic Link Reports generated for you after each successful submission.
Link Download Backlink Beast Liên hệ admin : Facebook Mr.Tai
Share Backlink Beast Quái thú xây dựng liên kết từ web 2.0 Share Backlink Beast Quái thú xây dựng liên kết từ web 2.0Tai Nguyen8.8stars based on9reviewsThuật toán Panda và Penguin của Google luôn nhăm nhe tiêu diệt các website xây dựng liên kết kém chất lượng và rời rạc. Điều đó thúc đẩy c...

Nhận Xét

No comments:

Post a Comment